Long Son Petrochemical (Petrochemical project)

 

– Tên dự án: Long Sơn Petrochemical (Dự án hóa dầu)

– Quốc gia: Việt Nam

– Nhà thầu / Chủ dự án: SCG

– Phạm vi: Bohler FOX S EV 50-1, Bohler Fox S EV Pipe-1, Bohler Fox S EV 50, Bohler S EMK 6, Avesta 308L / MVR (Avesta GT 308L), Avesta 316L / SK + E17R (Avesta GT 316L ), Bohler Fox S 308L, Cryo (Avesta 308L-16)

– Chất liệu: SS 304, SS316, A537, A516 Gr. 60

– Sản phẩm: Bohler FOX S EV 50-1, Bohler Fox S EV Pipe-1, Bohler Fox S EV 50, Bohler S EMK 6, Avesta 308L / MVR (Avesta GT 308L), Avesta 316L / SKR (Avesta GT 316L), Bohler Fox S 308L, Cryo (Avesta 308L-16)

– Nhà máy: Indonesia – Năm cung cấp: 2020