LNG Thi Vai

– Tên dự án: LNG Thị Vải

– Quốc gia: Việt Nam

– Nhà thầu / Chủ dự án: PV Gas

– Phạm vi: Quy trình đường ống

– Chất liệu: SS 304, SS316, A537, A516 Gr. 60

– Các sản phẩm:

Bohler FOX S EV 50-1

Bohler Fox S EV Pipe-1

Bohler Fox S EV 50

Bohler S EMK 6

Avesta 308L / MVR (Avesta GT 308L)

Avesta 316L / SKR (Avesta GT 316L)

Bohler Fox S 308L Cryo (Avesta 308L-16)

Avesta 316L-16 Cryo

– Nhà máy: Indonesia

– Năm cung cấp: 2020