Galaf

– Tên dự án: Galaf

– Quốc gia: Quatar

– Nhà thầu / Chủ đầu tư dự án: North Oil Company & Total (Franch)

– Phạm vi: Plaform

– Chất liệu: A516, A537 Gr. 60, SS316

Song công

– Các sản phẩm:

Bohler S EMK 6

Bohler FOX S EV 50-1

Avesta 316L / SKR (Avesta GT 316L)

Avesta 2205

– Nhà máy: Indonesia

– Năm cung cấp: 2020